gitoliteで管理者の鍵をなくした時の対策

1
$ ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/gitolite-admin
1
$ scp ~/.ssh/gitolite-admin.pub user@host:./admin.pub
1
2
$ sudo mv admin.pub /home/gitolite
$ sudo chown gitolite:gitolite /home/gitolite/admin.pub
1
2
$ sudo su - gitolite
$ /path/to/gitolite setup -pk admin.pub

Comments

comments powered by Disqus